Skapa en FAQ för era kunder så de får svar på sina frågor

En FAQ-sida med de vanligaste frågorna gör det smidigt för besökare att få hjälp på er hemsida. Vid första besöket får de koll på allt det viktigaste, och samtidigt behöver de inte vänta på svar från kundtjänst.

Fokusera på de viktigaste ärendena i supporten

Kundsupporten slipper bli belastad med ett stort antal ärenden av enklare typ om ni kan skicka förstagångsbesökare till en FAQ-sida. Personalen kan då i stället fokusera på mer komplicerade frågor och funderingar.

Det bästa valet är en utförlig FAQ-sida

Ni kan med fördel erbjuda en mer utförlig FAQ-sida i stället för att bara svara på ett fåtal frågor. Det ger besökarna ett mervärde och gör det enklare för dem att använda hemsidan.

Chans till bättre placering hos sökmotorerna

En sida med svar på de vanligaste frågorna ökar chansen att hemsidan ska få en bra placering hos sökmotorerna. Anledningen är att alla de vanligaste sökorden blir använda i frågorna och svaren, samtidigt som de många rubrikerna gör texten extra Google-vänlig. Svaren på frågorna bör även bli uppdaterade regelbundet eftersom det också är något som sökmotorerna gillar.

Läs mer här om hur vi kan hjälpa er att skapa en riktigt bra FAQ-sida.